AANKOOP- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN 

1. INLEIDING Dit document zet de voorwaarden uiteen die op het gebruik van deze website en op de aankoop van producten via deze website van toepassing zijn (hierna: “Voorwaarden”). Indien u *vragen hebt met betrekking tot de Voorwaarden kunt u contact met ons opnemen via loes@kleinedondersteen.nl. 

2. UW GEGEVENS De informatie of persoonlijke gegevens die u ons verstrekt zullen in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden verwerkt. Wanneer u deze website gebruikt, stemt u in met de verwerking van de informatie en gegevens en verklaart u dat alle verstrekte informatie en gegevens waar zijn en overeenkomen met de werkelijkheid. 

3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST Er zal geen overeenkomst tussen u en ons zijn met betrekking tot een product totdat uw bestelling uitdrukkelijk door ons is geaccepteerd. Om een bestelling te plaatsen, moet u het online bestelproces volgen. Nadat u dit gedaan hebt, ontvangt u een e-mail ter bevestiging van ontvangst van uw bestelling en kunt u de betaling overmaken. Houd er rekening mee dat dit niet betekent dat uw bestelling is geaccepteerd; het is een aanbod dat u ons doet om één of meer producten te kopen. Alle bestellingen zijn aan onze goedkeuring onderhevig. Hierover wordt u per e-mail geïnformeerd wanneer wij bevestigen dat de bestelling is verzonden. 

4. PRODUCTBESCHIKBAARHEID Alle productbestellingen zijn aan beschikbaarheid van de producten onderhevig. Wanneer er problemen zijn met de levering van producten of wanneer er niet meer items op voorraad zijn, behouden we ons het recht voor om u te informeren over vervangende producten die u kunt bestellen en die van gelijke of hogere kwaliteit en waarde zijn. We kunnen de producten veelal ook nabestellen met een levertijd van gemiddeld twee tot vier weken. 

5. WEIGERING VAN BESTELLING We behouden ons het recht voor om te allen tijde producten van deze website te verwijderen en materialen of inhoud van deze website te verwijderen of te bewerken. Hoewel we altijd alles in het werk stellen om alle bestellingen te verwerken, kunnen zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen die ons dwingen de verwerking van een bestelling te weigeren nadat we de orderbevestiging hebben gestuurd, en we behouden ons het recht voor om dit te allen tijde te doen. 

6. RISICO- EN EIGENDOMSOVERDRACHT VAN DE PRODUCTEN De productrisico’s zullen vanaf het ogenblik van levering uw verantwoordelijkheid zijn. De eigendom van de producten gaat op u over zodra we de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen met betrekking tot de producten hebben ontvangen, inclusief leveringskosten. 

7. PRIJS EN BETALING De prijs van de producten is de prijs die te allen tijde op onze website staat vermeld, behalve wanneer er van een kennelijke fout sprake is. Hoewel we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de prijzen op de website correct zijn, kunnen zich fouten voordoen. Indien we in de prijs van een van de producten die u hebt besteld een fout ontdekken, dan zullen we u zo snel mogelijk informeren en u de mogelijkheid geven om de bestelling tegen de correcte prijs te bevestigen of te annuleren. We zijn niet verplicht u producten tegen een onjuiste lagere prijs te leveren indien de fout in de prijs duidelijk en onmiskenbaar is en u de onjuiste prijs redelijkerwijs had kunnen herkennen. De prijzen op onze website zijn inclusief btw maar exclusief verzendkosten. Die zullen aan het totale bedrag worden toegevoegd. Prijzen kunnen te allen tijde veranderen. 

8. WETTELIJK HERROEPINGSRECHT Als consument hebt u het recht om binnen een termijn van 7 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 7 dagen na de dag waarop u het product in bezit hebt gekregen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar loes@kleinedondersteen.nl. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. U ontvangt dan het bedrag van de aankoop zo snel mogelijk retour gestort op uw rekening. U moet de producten onmiddellijk en in ieder geval ten laatste binnen 7 dagen na de dag waarop u ons op de hoogte bracht van de herroeping van de overeenkomst naar ons terugsturen. De producten mogen niet gebruikt zijn alvorens deze te retourneren. De kosten van de retourzending zijn voor eigen risico. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor het kwijtraken van de retourzending. Wellicht is het een idee om hier rekening mee te houden bij het kiezen van de verzendmethode. 
Mocht het product een gebrek vertonen dan dient u deze direct na ontvangst aan ons te melden. Bewaar het bewijs van verzenden tot uw retour bij ons is verwerkt! 

9. AANSPRAKELIJKHEID Tenzij in deze voorwaarden uitdrukkelijk anders wordt vermeld, is onze aansprakelijkheid met betrekking tot producten die via onze website zijn aangeschaft strikt beperkt tot de aankoopprijs die voor dat product is betaald. 

10. INTELLECTUEEL EIGENDOM U erkent en stemt ermee in dat alle auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten van de materialen of inhoud die onderdeel zijn van deze website, te allen tijde bij ons of onze licentiegevers berusten. U mag dit materiaal alleen gebruiken als wij of de licentiegevers hiervoor uitdrukkelijk toestemming geven. 

11. Retouren 
Bij het constateren van gebruikte producten sturen wij het product naar de klant retour en brengen wij administratie kosten en het bedrag voor het retour verzenden in rekening. 
De verzendkosten worden verrekend indien de bestelling na retourneren weer onder de 75 euro komt. 
Sale items en gepersonaliseerde items mogen niet geretourneerd worden. 

 

 

 

 

© 2017 - 2021 Kleine Dondersteen | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel